INFORMACJA

I N F O R M A C J A

 

Starosta Ropczycko – Sędziszowski w Ropczycach informuje, że w dniu 14.06.2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5 (tablica ogłoszeń) został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego oznaczonej jako działka nr 1746/29 o pow. 0,0189 ha położona w Ropczycach, która została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U.2015 poz.1774 ze zm.) mogą składać wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

S T A R O S T A
Witold Darłak

publikacja: 15-06-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.