Kolejne chodniki na drogach powiatowych oficjalnie oddane do użytku

W dniach 23-24 sierpnia 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dwóch inwestycji drogowych.
Pierwsza - o wartości 400 000,00 zł. - pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343R Gnojnica – Broniszów polegająca na budowie chodnika w m. Gnojnica”, obejmowała budowę chodnika częściowo na kolektorze na długości 417 m, z czego na odcinku 172 m został wykonany chodnik wraz z zatoką autobusową. Poza chodnikiem wykonano ściek żelbetowy oraz przebudowano zjazdy na przedmiotowym odcinku. Była to kontynuacja budowy chodnika wykonanej w 2017r. Realizatorem zadania wyłonionym w drodze przetargu była Firma Usługowo-Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady.
W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Witold Darłak - Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, przedstawiciele Wykonawcy robót oraz przedstawiciele Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Ropczycach.
W odbiorze drugiej inwestycji pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka”, oprócz wyżej wymienionych uczestniczyli również przedstawiciele Samorządu Gminy Ostrów: Grzegorz Ożóg – Wójt Gminy oraz Józef Bajor – Przewodniczący Rady Gminy. Roboty obejmowały budowę chodnika na długości 201 m wraz z poszerzeniem jezdni do 6,00 m. Wykonawcą zadania był Marek Chromik MARK-BUD z Nosówki, a jego koszt wyniósł 190 000,00 zł.

publikacja: 27-08-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.