Otwarcie mostów w Sędziszowie Małopolskim i w Wielopolu Skrzyńskim

Dzisiaj, tj. 15 grudnia 2016r. odbyło się uroczyste otwarcie dwóch obiektów mostowych  w ramach programu przebudowa mostów jako kontynuacja programu; przebudowy obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Realizowano dwa zadania: przebudowa mostu na potoku Gnojnica w ciągu ulicy powiatowej 3-go Maja w Sędziszowie Małopolskim i na potoku Brzezinka w ciągu drogi powiatowej Dębica–Wielopole Skrzyńskie w m. Wielopole Skrzyńskie. Wartość robót przebudowywanego pierwszego mostu wyniosła 849 004 złotych, zaś drugiego 1 171 820 złotych. Całkowita wartość powyższych zadań to 2 020 824 złotych.

Wykonawcą obu obiektów inżynieryjnych jest firma REMOST Sp. z o. o. z Dębicy.

Inwestorem zrealizowanych zadań jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

W uroczystym otwarciu inwestycji w Sędziszowie Młp. udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: Starosta Powiatu Witold Darłak, Członek Zarządu Powiatu Dorota Sędłak, Z-ca Burmistrza Sędziszowa Młp. Wiesław Wojdon, radni powiatowi Piotr Kapusta i Krzysztof Dziuba, dyrektor Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego Marta Cesarz oraz przedstawiciele Wykonawcy. W Wielopolu Skrzyńskim w uroczystym odbiorze inwestycji obok władz powiatowych wziął udział Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie Marek Tęczar.

publikacja: 15-12-2016 , aktualizacja: 16-12-2016, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.