XII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu.

2.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

3.Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego  za 2015 r.

4. Sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2015 rok.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

            5.1. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2016 rok. 

            5.2. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na 2016 r. 

            5.3. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na lata 2016-2020

            5.4.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2015 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia   21 grudnia 2015 r.

            5.5.w sprawie zatwierdzenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

            5.6.w sprawie odwołania Pana Piotra Bodzianego z funkcji członka Rady Społecznej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

            5.7.w sprawie: zmiany uchwały własnej.

            5.8.w sprawie: zmiany uchwały własnej.

6.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8.Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                      ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                 JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 20-01-2016 , aktualizacja: 20-01-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.