IX Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu.

2. Prezentacja Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci. 

3.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie: nabycia nieruchomości.

5.2. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2016 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

5.3. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.

5.4.w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 205 rok.

5.5.w sprawie zmiany uchwały własnej nr V/29/2015 z dnia 27 marca 2015 r. określającej zadania      z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki          z PFRON w 2015 r.

5.6. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

6.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7 Sprawy różne.

8.Zamknięcie Sesji.      

         

                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                     ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                 JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 22-10-2015 , aktualizacja: 22-10-2015

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.