Konferencja „Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście zmian i wyzwań współczesnej edukacji”.

28 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Ropczycach odbyła się konferencja powiatowa dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej pt. „Zadania dyrektora oraz organu prowadzącego szkoły i placówki w kontekście zmian i wyzwań współczesnej edukacji”. Konferencja organizowana była przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.

W spotkaniu wzięli udział Pani Krystyna Wróblewska, dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie wraz z zespołem nauczycieli konsultantów PCEN w Rzeszowie i Pani Bernadeta Frysztak wicestarosta powiatu ropczycko-sędziszowskiego. 

Tematem głównym były podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego;
Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych;
Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych;
Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne;

 

Podczas konferencji przedstawione zostały również Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2021 - 2027 jako fundament przygotowanych projektów w ramach programu Erasmus+.

 

 

 


 

 

publikacja: 28-09-2021 , aktualizacja: 28-09-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.