XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu.
4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach,
b) w sprawie: przystąpienia Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych,
c) w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia realizacji Gminie Sędziszów Małopolski zadania własnego Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego,
d) w sprawie: nabycia nieruchomości,
e) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
f) w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego,
g) w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
7. Wnioski Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie sesji.

 

Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 24-03-2022 , aktualizacja: 24-03-2022

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.