W SRZYSZOWIE POWSTAJE NOWY CHODNIK

Obecnie, oprócz Gmin Ropczyce i Iwierzyce, prace drogowe odbywają się również na terenie Gminy Ostrów. W trakcie realizacji jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1286R Anastazów – Skrzyszów polegająca na budowie chodnika w m. Skrzyszów”. Jej koszt to 349 776,83 zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jednostronnego chodnika z kostki brukowej na odcinku 313 m wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5 m. Szerokość chodnika zmienna od 1,5 m – 2,0 m. Ze względu na warunki terenowe chodnik częściowo zostanie wykonany na rowie krytym. Wykonawcą robót jest Firma Pana Andrzeja Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pn. Usługi Koparką i Roboty Ziemne Andrzej Gawlik z Sędziszowa Małopolskiego. Inwestycja ta ma na celu poprawienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Termin zakończenia prac przypada na 30 września 2020 r.

Gmina Ostrów przeznaczyła kwotę 300 tys. zł na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Ocieka i Skrzyszów.

publikacja: 09-09-2020 , aktualizacja: 14-09-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.