Ogłoszenie w sprawie: postępowania przetargowego na usługę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego SIWZ nr 279/2018/N/Ropczyce

Wrocław, dnia 07.12.2018 r.     

 

 

Powiat Ropczycko- Sędziszowski

 

Supra Brokers S.A. informuje, że w dniu 07.12.2018 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego SIWZ nr 279/2018/N/Ropczyce.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/node/525 zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest zamieścić ogłoszenie na swojej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. W związku z tym prosimy Państwa o niezwłoczne zamieszczenie ogłoszenia na Państwa tablicy ogłoszeń oraz w/w linku na Państwa stronie internetowej.

 

                                                                                             

                                                                                  Joanna Witczak

publikacja: 10-12-2018 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.