ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 2147) Starosta Ropczycko – Sędziszowski zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr, nr: 863/6, 3607, 3022, 835, 2878, 2880, 222, 281, 278, 671, 673, 1427, 2495, 3093, 3429, 3430/1, 3430/2, 2399/5, 3242, 1652, 2950, 804, 2889/1, 2399/6, 3278/2, 1604/3, 3297/1, 1425, 16, 3577, 2096, 97/1, 2223, 3086, 3438, 2313/3, 2512, 874, 2881, 2788 położone w Gnojnicy oraz jako działka nr 1182 położona w obrębie Ropczyce-Witkowice o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez zezwolenie  inwestorowi - Gminie Ropczyce reprezentowanej przez Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka na zajęcie ww. nieruchomości dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków, przepompowniami sieciowymi z zasilaniem energetycznym. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do opisanych nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

STAROSTA

Witold Darłak

                                                                                                         

                                                                                                  

publikacja: 24-02-2017 , aktualizacja: 24-02-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.