XXXII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:
a) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
b) w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działek położonych w obrębie Ropczyce - Witkowice będących własnością Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
c) zmieniająca uchwałę Nr II/13/2014 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia
19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla radnych,
d) w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
e) w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 r. na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatengo poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacji prawnej,
f) w sprawie: przekazania Związkowi Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa
w Rzeszowie zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu transportem w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych wkraczających na teren Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego i w jego obszarze,
g) w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2022 r. na realizację zadania polegającego na organizowaniu i zarządzaniu transportem w zakresie przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych wkraczających na teren Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego i w jego obszarze,
h) w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2022 r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,
i) w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2021 i 2022 rok,
j) w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok,
k) w sprawie: przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji,
l) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
5. Wnioski Radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie sesji.

Józef Rojek

Przewodniczący Rady Powiatu
Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 18-11-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.