Roboty remontowo – konserwatorskie przy budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach wchodzą w ostatnią fazę prac wykończeniowych

Starostwo Powiatowe w Ropczycach od września 2017 roku realizuje projekt pn.: "Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach z przeznaczeniem na cele edukacji kulturalnej”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę, remont oraz prace konserwatorskie i renowacyjne zabytkowego budynku dawnej Kasy Oszczędności w Ropczycach. Dodatkowo zakłada się zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.

Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 5 mln złotych, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości prawie 3 mln złotych.

W budynku swoją siedzibę będzie miała samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Powiatowe Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach”, która powinna rozpocząć działalność w tym obiekcie początkiem m-ca października br.

Nowa placówka kultury stworzy mieszkańcom powiatu ropczycko – sędziszowskiego przyjazne warunki dla rozwoju kreatywności w obszarze kultury.

Ważnymi elementami misji nowej placówki będzie jak najszersze udostępnianie kultury poprzez nowoczesne, multimedialne formy, aktywizowanie kulturowe społeczności, poprzez działania artystyczne i edukacyjne, a także generowanie wiedzy i informacji w dziedzinie szeroko pojętej kultury (sztuki, historii miasta i regionu, kultury ludowej, itp.).

publikacja: 10-08-2018 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.