Konferencja „KRESOWE KORZENIE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

PCEN w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 8 marca 2016 r. zorganizowało w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie konferencję „KRESOWE KORZENIE ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”. Konferencja przeznaczona była dla: przedstawicieli samorządów, nauczycieli historii, wos-u, języka polskiego z województwa podkarpackiego. Głównym celem oraz założeniem w/w spotkania było przybliżenie zagadnienia związanego z działalnością oddziałów Podziemia Antykomunistycznego, a w szczególności ich działalności na terenach, które przed wojną znajdowały się w granicach Polski. Uczestnicy konferencji wyposażeni zostali w wiedzę merytoryczną i metodyczną, nabyli umiejętności prowadzenia lekcji poświęconych Żołnierzom Wyklętym (Niezłomnym) na podstawie opracowanych materiałów, które prezentowane były podczas konferencji. Program konferencji uwzględniał wykłady, projekcje filmu oraz prezentacje:
- wykład dr. Dariusza Iwaneczki ( dyrektor IPN Rzeszów) pt. „Żołnierze Wyklęci”,
- prezentacja Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
- projekcja filmu dydaktycznego o Żołnierzach Wyklętych,
- prezentacja rozwiązań dydaktycznych na podstawie materiałów przygotowanych przez Adama Borowskiego i Janusza Kujawę (scenariusze lekcji, konkursy).
Powiat Ropczycko – Sędziszowski reprezentowali: Pani Bernadeta Frysztak – wicestarosta, Pan Stanisław Skiba – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Pani Marzena Jakubek – dyrektor SOSW oraz nauczyciele i uczniowie Liceum im. T. Kościuszki w Ropczycach.
Honorowy Patronat konferencji objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Posłowie na Sejm RP Wojciech Buczak i Krystyna Wróblewska, Przewodniczący Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność” Roman Jakim.

publikacja: 09-03-2016 , aktualizacja: 09-03-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.