Powiat podpisał kolejna umowę!

20 lipca br. przedstawiciele Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w osobach Starosta Powiatu Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Berndeta Frysztak oraz Skarbnik Powiatu Jacek Worowski podpisali umowę na realizację programu, którego celem strategicznym jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Otrzymane środki w wysokości 514 354,08 zł przyznane w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2020r. będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz likwidację barier transportowych.

Pieniądze zostaną wydatkowane na następujące projekty:

1. likwidację barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Gliniku

2. likwidację barier architektonicznych w Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrz.

3. modernizację WTZ Caritas w Ropczycach

4. zakup mikrobusu dla Gminy Sędziszów Młp.

5. zakup mikrobusu dla Gminy Iwierzyce

6. zakup mikrobusu dla SOSW w Ropczycach.

publikacja: 20-07-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.