XIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie XIV Sesji Rady Powiatu.

2.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

3.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu.

4.Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.

5.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

5.1. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2015 r. 

5.2. w sprawie: ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych.

5.3. w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.

5.4.w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.

6.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8.Zamknięcie Sesji. 

 

                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                           JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 14-03-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.