Przebudowa czterech przejść dla pieszych oraz budowa jednego nowego w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim

Powiat Ropczycko – Sędziszowski celem zwiększenia bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców realizuje zadanie pn. „Przebudowa czterech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: ulicy powiatowej Nr 1357R Piłsudskiego w Ropczycach, ulicy powiatowej Nr 1351R Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim,  drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Iwierzyce i Nawsie oraz budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka”.

Powiat uzyskał dofinansowanie w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 328 866,83 zł, zaś całkowity koszt inwestycji wyniósł 415 111,85 zł brutto. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest Firma Usługowo – Handlowa Grzegorz Ozga z Niedźwiady. Termin zakończenia realizacji określany jest na koniec czerwca br.      

Realizowane roboty obejmują przebudowę istniejących przejść dla pieszych poprzez wykonanie oznakowania grubowarstwowego farbami chemoutwardzalnymi, montaż oznakowania pionowego interaktywnego, zasilanego z indywidualnego źródła energii, ładowanego panelami fotowoltaicznymi wraz z detektorami ruchu. Planowany jest również montaż oświetlenia przejścia przez lampy LED hybrydowe, zasilane z indywidualnego źródła zasilania, ładowanego panelami fotowoltaicznymi oraz turbiną wiatrową. Wykonane zostaną pasy wibracyjno – akustyczne oraz montaż specjalnego rodzaju kostki integracyjnej z wypustkami antypoślizgowymi. Inwestycja obejmuje także budowę nowego przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1225 R Kosowy – Kamionka - Sędziszów Małopolski w miejscowości Kamionka wraz z odcinkiem chodnika o długości ok 10,0 m oraz poszerzeniem jezdni do 6,0 m, stanowiącym połączenie istniejącego chodnika z miejscem projektowanego przejścia.

publikacja: 14-04-2022 , aktualizacja: 14-04-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.