SADZENIE DRZEW MIODODAJNYCH SPOSOBEM NA OCHRONĘ BIORÓŻNORODNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

Samorząd Województwa Podkarpackiego już od sześciu lat realizuje Kampanię edukacyjną pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone są działania edukacyjne, informacyjne, wydawane są broszury, ale przede wszystkim sadzone są drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępności pożytków dla pszczół w regionie.
    W ramach wymienionej wyżej kampanii edukacyjnej Starostwo Powiatowe w Ropczycach pozyskało w 2020 roku 50 sztuk drzew i krzewów miododajnych następujących gatunków: lipa, klon pospolity, klon jawor, surmia, akacja, tamaryszek, świdośliwa, pęcherznica kalinolistna i oliwnik wąskolistny. W dniu 22 października 2020 roku pracownicy naszego starostwa posadzili w/w drzewa i krzewy na powiatowej działce zlokalizowanej w sąsiedztwie obwodnicy.
      Sadzenie drzew i krzewów przyjaznych pszczołom, czyli dających im pokarm: nektar i pyłek przyczyni się do zwiększenia lokalnej bazy pokarmowej dla pszczół na terenie naszego powiatu. Głównym celem akcji jest kształtowanie nawyków kultury ekologicznej i poszerzenie wiadomości o przyrodzie. Sadzenie drzew miododajnych przyczyni się do stworzenia i poprawy warunków bytowania pszczół i owadów zapylających, które są fundamentem naszego ekosystemu. Bez ich zapylania rośliny nie mają jak kwitnąć i wydawać plonów.


publikacja: 23-10-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.