Podpisanie umowy z PFRON ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021roku

7 lipca 2021 roku dokonano podpisana umowy z PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2021 r. Przyznane środki w wysokości  669 195,18 zł zostaną wydatkowane na następujące projekty:

1. likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bystrzycy,

2. likwidację barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Nawsiu,

3. likwidację barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Iwierzycach,

4. zakup autokaru dla WTZ Caritas w Ropczycach,

5. modernizację i doposażenie WTZ w Wielopolu Skrzyńskim,

6. modernizację i doposażenie WTZ Caritas w Ropczycach.


Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Środki te będą wykorzystywane na działania mające na celu wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz dostępności, w tym na likwidację barier architektonicznych w placówkach edukacyjnych, w urzędzie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, likwidację barier transportowych oraz pozwolą na modernizację i doposażenie warsztatów terapii zajęciowej.

publikacja: 08-07-2021 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.