Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1225R Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim

Powiat Ropczycko – Sędziszowski rozpoczął kolejną inwestycję drogową celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przebudowywany jest odcinek ulicy powiatowej Nr 1225R Borkowskiej w m. Sędziszów Małopolski o długości 201,0 m, bowiem jego stan techniczny jest zły, występują liczne uszkodzenia powierzchniowe nawierzchni jezdni oraz odcinkowe zniszczenia poboczy, a rów przydrożny jest częściowo zamulony. Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz skrzyżowanie z drogą gminną „Na oczyszczalnie ścieków” .

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Wartość umowy wynosi: 198 054,65 zł brutto, a przewidywany termin zakończenia prac określany jest na koniec czerwca br.

Przewidywany zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy powiatowej, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną (odcinkowe dowiązanie nawierzchni), przebudowę nawierzchni zjazdów prawostronnych, a także oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych.

Realizowana inwestycja z pewnością doprowadzi do zwiększenia komfortu użytkowania drogi, poprawi jej estetykę, a przede wszystkim bezpieczeństwo kierujących
i pieszych. Zwiększenie płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji spalin do atmosfery oraz hałasu i drgań.

publikacja: 29-03-2021 , aktualizacja: 29-03-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.