XXXIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

 1.      Otwarcie XXXIII Sesji Rady Powiatu.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.      Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego
w powiecie w 2017 r.

4.      Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP z rocznej działalności Komendy Powiatowej PSP. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

5.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim.

6.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:

6.1 w sprawie realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim( IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

6.2 w sprawie sprzedaży nieruchomości.

6.3 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w hostelu w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

6.4 w sprawie przyjęcia sprawozdania z zakresu współdziałania Powiatu
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

6.5 w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

6.6 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki kultury.

 7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

 8. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 19-02-2018 , aktualizacja: 19-02-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.