Zadania drogowe zakończone zgodnie z założeniami 2020 roku!

Do dyspozycji mieszkańców oddano inwestycję pn: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w miejscowości Bystrzyca”. Obejmowała ona wykonanie przebudowy mostu przy całkowitym zamknięciu odcinka drogi ze skierowaniem ruchu na objazd tymczasowy innymi drogami publicznymi. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma REMOST Sp. z o.o. z Dębicy. Inwestycja trwała od sierpnia br. Wartość zadania to kwota 1 061 643,04 zł i współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej państwa.

W ostatnich dniach zakończono również przebudowę drogi powiatowej Nr 1359R ulicy Witosa w Ropczycach polegająca na budowie chodnika na długości 248m. Prace prowadzone były od początku października br. Inwestycja również została dofinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 159 000 zł.

Poprawa infrastruktury drogowej zdecydowanie wpływa na podniesienie standardu życia Mieszkańców Powiatu.

publikacja: 21-12-2020 , aktualizacja: 21-12-2020, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.