VII Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1)      Otwarcie VII Sesji Rady Powiatu.

2)      Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3)      Wystąpienie Pana Tomasza Nowakowskiego -  Zastępcy Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dot. informacji w zakresie nowych możliwości programowych i finansowych dla rolników prowadzących działalność gospodarczą.

4)      20 min. przerwa w obradach Sesji. 

5)      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.

6)      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a)      w sprawie: likwidacji Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach,

b)      w sprawie: likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach,

c)      w sprawie: pozbawienia kategorii drogi powiatowej,

d)     w sprawie: zamiany gruntów pomiędzy Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim a Gminą Sędziszów Małopolski,

e)      w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

f)       w sprawie: przyjęcia stanowiska w sprawie wdrożenia nowego Planu Działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Podkarpackiego.

7)      Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

8)      Wnioski Radnych.

9)      Sprawy różne.

10)  Zamknięcie Sesji.

publikacja: 18-04-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.