XXI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień 27 listopada 2020 roku(tj. piątek) o godz. 13.00w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ropczycach (Nr 228).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3.Informacja dot. sytuacji epidemiologicznej w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim.

4.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2021r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,

b) w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych,

c) w sprawie: zmiany uchwały własnej nr XVII/118/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2020 r.,

d)  w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok,

e) w sprawie: współdziałania z Gminą Sędziszów Małopolski w zakresie ochrony zdrowia,

f) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2021 rok,

g) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

5. Rozpatrzenie projektu apelu Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w sprawie: porozumienia Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego i Gminy Sędziszów dotyczącego adaptacji budynku byłej szkoły podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Młp. na potrzeby Oddziału Covidowego Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.     

6.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

7. Informacja o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

8. Wnioski Radnych.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji.

 

                                                                      Józef Rojek

                                                        Przewodniczący Rady Powiatu

                                                        Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 20-11-2020 , aktualizacja: 20-11-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.