XXIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Powiatu.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2016 rok.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

6.1. uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
na 2017 rok,

6.2. uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2017 rok,

6.3. uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/165/2016 z 20 grudnia 2016 roku,

6.4. uchwała w sprawie realizacji projektu pt. “ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.”,

6.5. uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017,

6.6. uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017,

6.7. uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na lata 2017 – 2018.

7.  Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

8.  Sprawy różne.

9.  Zamknięcie Sesji. 

                                                                 

                                                           PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                             ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                          JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 13-01-2017

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.