Przyznanie promesy na zabezpieczenie osuwiska w Wiśniowej

6 marca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart wręczyli promesy reprezentantom podkarpackich gmin i powiatów na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

Wśród 17 jednostek samorządu terytorialnego, które właśnie na ten cel otrzymały promesy, znalazł się również Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

Przyznane środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone będą na dofinansowanie realizacji prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w m. Wiśniowa, gm. Iwierzyce przy drodze powiatowej Nr 1340R relacji Bystrzyca – Nowa Wieś wraz z odbudową drogi w km 0+300 – 0+530”.

Wysokość dotacji wynosić będzie 2 .000.000 zł., nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

W odbiorze promesy uczestniczyli Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak oraz Wójt Gminy Iwierzyce Ryszard Filipek.

publikacja: 07-03-2019 , aktualizacja: 07-03-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.