V Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Informacja dot. działań w zakresie realizacji porozumienia „Liderzy kooperacji”.

4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a) w sprawie: wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Powiatu do dokonywania czynności w zakresie podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu,

b) w sprawie: przyjęcia programu korekcyjno – edukacyjnego powiatu ropczycko – sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019 – 2020,

c) w sprawie: określenia zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PEFRON w 2019r.

d) w sprawie: realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko – sędziszowskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,

e) w sprawie: realizacji projektu pt. ”Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.  pozostających bez pracyw powiecie ropczycko – sędziszowskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

f) w sprawie: zamiaru likwidacji Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach,

g) w sprawie: zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach,

h) w sprawie: sprzedaży nieruchomości,

i) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6. Wnioski, zapytania Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie Sesji

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

     ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

          JÓZEF ROJEK

publikacja: 18-02-2019 , aktualizacja: 18-02-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.