IX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.      Otwarcie sesji.

2.      Przedstawienie proponowanego porządku obrad

3.      Informacja o stanie służby i ochrony zdrowia

4.      Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Ropczycach za 2018 rok,

b) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/256/2018 Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/271/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,

d) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

5) Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
6) Wnioski Radnych.
7) Sprawy różne.
8) Zamknięcie sesji.

 

  Józef Rojek
                                                          

 Przewodniczący Rady Powiatu
  Ropczycko – Sędziszowskiego

publikacja: 10-06-2019 , aktualizacja: 10-06-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.