Odbiór końcowy inwestycji przebudowy ulic Robotniczej i Dworcowej

W piątek 13 grudnia 2019 roku przeprowadzono odbiór końcowy robót budowlanych związanych z „Przebudową układu komunikacyjnego – Etap I Przebudowa ulic powiatowych Nr 1362R Robotniczej i Nr 1361R Dworcowej w Ropczycach’’. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji to 2 391 611,85 zł. Wykonawcą była firma Eurovia S.A. W ramach tego zadania przeprowadzono modernizację ulicy powiatowej Robotniczej na dł. 589 m polegającą na przebudowie nawierzchni, przebudowie chodnika usytuowanego częściowo poza rowem na dł. 127 m i częściowo przy krawędzi jezdni na dł. 37 m, wykonano wyniesione przejście dla pieszych. W ramach modernizacji ulicy powiatowej Dworcowej przebudowano nawierzchnię na dł. 933 m oraz istniejący chodnik na dł. 494 m, a także wybudowano 641 m odcinek nowego chodnika.

publikacja: 16-12-2019 , aktualizacja: 17-12-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.