XIII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1.Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie ślubowania przez Radego.

3.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

4.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie w 2015 r.

5.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP z rocznej działalności Komendy Powiatowej PSP. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu.

6.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach  i placówkach w powiecie ropczycko-sędziszowskim – informacja.

7.Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

            7.1. w sprawie zmiany składów osobowych komisji Rady Powiatu.

            7.2. w sprawie: realizacji projektu pt. ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim  (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

            7.3. w sprawie realizacji projektu pt. ,,Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż.  pozostających bez pracy w powicie ropczycko-sędziszowskim (II)” w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

            7.4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim a Województwem Podkarpackim w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu ,,PSIM – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej ,,Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

            7.5. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017.

            7.6. w sprawie: zamiaru przekształcenia Międzyszkolnej Bursy w Ropczycach w Internat przy Zespole Szkół im. ks. Dr Jana Zwierza w Ropczycach.

8.Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

9. Sprawy różne.

10.Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                    ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                               JÓZEF ROJEK

publikacja: 18-02-2016 , aktualizacja: 18-02-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.