Stacja Uzdatniania Wody w Gliniku oficjalnie oddana do użytku

1 października 2019 r. oficjalnie oddana została do użytku Stacja Uzdatniania Wody w Gliniku. Oprócz budowy ww. stacji inwestycja dotyczyła również budowy ujęć i sieci wodociągowej. Realizacja zadania była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W uroczystości, podczas której dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu, wzięli udział m.in.: Pan Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Kruczek - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Pan Marek Tęczar – Wójt Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pani Beata Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie, Pan Tadeusz Bokota – Sołtys Sołectwa Glinik, Radni i Sołtysi Gminy, przedstawiciele Wykonawcy oraz Mieszkańcy Glinika.

publikacja: 02-10-2019 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.