Odbiór końcowy robót budowlanych przy budynku DPS w Lubzinie

W dniu 28 listopada br. w obecności przedstawicieli Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokonano odbioru końcowego robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie przy budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie”.

Zakres prac remontowych i konserwatorskich przy pałacu obejmował:

  • renowację elewacji o powierzchni około 930 m2, w tym: odbicie tynków oraz wykucie starych spoin (na głęb. 1,50 cm), odgrzybianie ścian, czyszczenie i mycie murów, wzmacnianie cegły, spoinowanie wraz z uzupełnieniem ubytków, zabezpieczenie powierzchni murów (impregnacja muru metodą natrysku dwukrotnie środkiem hydrofobowym),
  • wymianę parapetów - 35 szt. (istniejące parapety z blachy miedzianej zostały wymienione na parapety z płytek klinkierowych parapetowych),
  • wymianę systemu rynnowego budynku - 128,8 mb (istniejące rynny i rury spustowe zostały wymienione na nowe z blachy miedzianej,
  • wymianę instalacji odgromowej - 125,7 mb (istniejąca instalacja odgromowa na ścianach budynku/ zwody pionowe zostały wymienione na nowe.

Wartość robót wyniosła 347 081,17 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 157 689,76 zł.

Celem zadania było zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie materialnego dziedzictwa narodowego, jakim jest zabytkowy pałac Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie. Realizacja zadania przywróciła jego pierwotny wygląd i blask, co niewątpliwie przyczyni się do pełniejszego poznania i popularyzacji tej wyjątkowej architektury początku XX w.

publikacja: 29-11-2018 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.