"Sprzątanie Świata – Polska 2018" na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego

"Sprzątanie Świata – Polska 2018" na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego

„Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” to przesłanie tegorocznej edycji Akcji "Sprzątanie Świata – Polska 2018", która odbyła się na terenie powiatu ropczycko- sędziszowskiego 21 września 2018 r.

"Sprzątanie Świata" jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania np. z lasów, parków, zarośli, łąk, okolic rzek, jezior, plaż. Cała historia akcji Sprzątania Świata sięga roku 1989, a inicjatywa przywędrowała z Australii. Pomysł organizacji takiego przedsięwzięcia w naszym kraju został umiejętnie wdrożony, za sprawą Miry Stanisławskiej-Meysztowicz – założycielki Fundacji Nasza Ziemia. W Polsce „sprzątamy świat” od 1994 roku.

Celem tegorocznej akcji było wspomaganie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy” w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku, a przez Polskę poziomu 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych już za dwa lata, czyli w 2020 roku. Aktualnie z gospodarstw domowych do recyklingu trafia ok. 13% odpadów, a musimy w ciągu dwóch lat zacząć zbierać ich poprzez selektywną zbiórkę trzykrotnie więcej. Segregacja odpadów jest także jedną z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego (Circular Economy), którą wdrażają Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.

Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2018" na terenie Powiatu była organizowana przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. Z Budżetu Starostwa zakupiono 7500 szt. worków i 5500 szt. rękawic ochronnych za kwotę 5000 zł. Zostały one przekazane do gmin, szkół oraz innych organizacji zaangażowanych w akcję. Powiatowym koordynatorem akcji był Pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Od 1999 roku pracownicy naszego Starostwa czynnie uczestniczą w/w akcji. W tym roku wspólnie z wędkarzami i policjantami z Komendy Powiatowej w Ropczycach i Sędziszowie Małopolskim sprzątano okolice lasów i zbiorników wodnych w Czarnej Sędziszowskiej, Cierpiszu oraz Kamionce.

publikacja: 02-10-2018 , aktualizacja: 02-10-2018, autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.