Nabór do projektu stażowego dla osób przed ukończeniem 30 roku życia

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie zaprasza do udziału w realizowanym projekcie STAŻOWYM do projektu CZAS NA START – DRUGA EDYCJA, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferowane jest:
- Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe
- Pośrednictwo pracy
- Szkolenia zawodowe
- Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy

Uczestnikom stażu zapewniają:
- wypłatę stypendium szkoleniowego
- pokrycie kosztów szkoleń zawodowych
- zwrot kosztów przejazdu na szkolenia
- stypendium stażowe
- zwrot kosztów przejazdu na staż

Projekt skierowany jest do osób spełniających poniższe kryteria:
od 15 do 29 lat, w tym niepełnosprawne, zamieszkujące na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC), należące do grupy NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

UWAGA!!!
Niniejszy nabór przeznaczony jest jedynie dla osób zamieszkujących następujące miasta: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Termin naboru: od 22.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

  • osobiście, do skrzynki oznaczonej jako STAŻE, zlokalizowanej w Krośnie, ul. Kletówki 52, III piętro, w godzinach 10:00 - 15:00 (Biuro projektu zlokalizowane w Krośnie, ul. Pużaka 37 jest tymczasowo zamknięte). Osoby niepełnosprawne potrzebujące pomocy w złożeniu dokumentów proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 13 43 695 90, 13 43 234 47.
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej/Kuriera. Dokumenty należy wysłać na adres: Podkarpacka Izba Gospodarcza, 38-400 Krosno, ul. Kletówki 52.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Projektu, Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie, ul. Kletówki 52, 38-400 Krosno, tel. 13-43-234-47, strona internetowa: http://www.pigkrosno.pl/ , e-mail: pig@pigkrosno.pl.

pig_czas_na_start_II-edycja-plakat_2019-WEB

publikacja: 15-07-2020 , aktualizacja: 15-07-2020, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.