Projekt Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na II miejscu

17 maja br. na stronie internetowej Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego opublikowano wyniki naboru wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-013/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Na liście projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania na II miejscu z łączną liczbą 81 punktów uplasował się wniosek Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie „Powiatowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Ropczycach.” Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w postaci umożliwienia bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego, wspomagającego połączonego z doradztwem i instruktażem obsługi dla 850 mieszkańców powiatu ropczycko-sędziszowskiego, w tym 500 kobiet i 350 mężczyzn, obejmujących osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które ze względu na wiek, stan zdrowia, czy niepełnosprawność wymagają wsparcia z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu.

Wśród planowanego do zakupu sprzętu znajdują się, m.in.: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, wózki inwalidzkie, rowerki stacjonarne, bieżnie elektryczne i magnetyczne, kule inwalidzkie łokciowe i pachowe,  przyrządy do ćwiczenia dłoni, balkoniki różnego typu, inhalatory, ciśnieniomierze, lupy elektroniczne dla niewidomych, lampy sollux, pulsoksymetry, materace przeciwodleżynowe, kliny, wałki rehabilitacyjne, itp.

Termin realizacji 01.01.2018 do 31.12.2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 188 500,40 zł, w tym wkład UE 1 010 225,34 zł.

publikacja: 18-05-2017 , aktualizacja: 24-05-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.