Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ropczycach działa już oficjalnie

Budynek po byłym Internacie Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, gdzie w ostatnich latach miało siedzibę Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych przekształcony został w Powiatowe Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny. 19 lutego br. odbyło się spotkanie inaugurujące oficjalne otwarcie nowej siedziby tej placówki.

Stworzenie Centrum było możliwe dzięki realizacji przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach projektu pn.: „Tworzenie warunków technicznych dla rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w powiecie ropczycko - sędziszowskim” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej.

Modernizacja siedziby PCWDiR przy ul. Konopnickiej 3 w Ropczycach trwała od miesięcy i kosztowała 1 883 067,77 zł. Starostwo otrzymało na to przedsięwzięcie dotację unijną w wysokości 1 100 856,55 zł.

Zakres rzeczowy projektu obejmował m.in.:

  •  rozbudowę budynku o szyb dźwigowy,
  •  przebudowę, modernizację i remont pomieszczeń każdej kondygnacji,
  •  zakup wyposażenia i sprzętu.

W budynku umieszczone zostały następujące jednostki:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
  • Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
  • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
  • Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych.

Zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich tych jednostek i dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także poprawa dostępności i jakości świadczonych usług w zakresie szeroko rozumianej pomocy społecznej były główną ideą projektu.

Założeniem projektu było utworzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym oraz rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Utworzenie placówki wsparcia dziennego oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt pozwoliło wypełnić lukę w procesie rozwoju systemu wspierania dziecka i rodziny, a w połączeniu z rozwojem placówki interwencji kryzysowej - pozwoliło wypracować i upowszechnić nowe rozwiązania, które przełożą się na osiągniecie wyższego poziomu świadczonych usług.

publikacja: 21-02-2018 , aktualizacja: 27-02-2018, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.