Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące promocji projektu modelowego pn. „Strachy na wróble”

Serdecznie zapraszamy osoby pracujące z młodzieżą – nauczycieli, pedagogów, animatorów wolontariuszy oraz młodzież - na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w niedzielę, 18 września 2016 r. o godz. 15:00 w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach, przy ul. Bursztyna 1.
Spotkanie ma na celu przedstawienie metody zrealizowanego projektu „Strachy na wróble” i jego rozpowszechnienie wśród organizacji, osób pracujących z młodzieżą i samej młodzieży celem wyrównania szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży. Przybliżenie płaszczyzny działania, dzięki której młodzież ma możliwość zwiększenia wiary we własne możliwości, głębszego poznania samego siebie, zwiększenia umiejętności samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości.


PROGRAM SPOTKANIA:
15:00 – rozpoczęcie; przywitanie zaproszonych gości
- praca w grupach połączona z pogadanką nt. strachów polnych
16:00 – przerwa na poczęstunek
- prezentacja multimedialna o celach i efektach projektu
- prezentacja programu „Równać Szanse”
- omówienie i prezentacja publikacji modelowej
- głos sponsorów i partnerów projektu
- dyskusja i podsumowanie spotkania


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonanie potwierdzenia udziału do piątku, 16 września 2016 r. telefonicznie lub e-mailem. Ryszard Król - Koordynator

Projektu tel. 602 803 155
centrumhipoterapii@gmail.com

PLAKAT

publikacja: 02-09-2016 , aktualizacja: 02-09-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.