Powiat przystąpił do programu „Zdalna Szkoła”

Powiat Ropczycko-Sędziszowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 99 450,00 zł na zakup sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia zdalnego nauczania. 25 maja br. zawarta została umowa o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.

W ramach realizacji projektu zakupionych zostało 51 laptopów, które przekazane zostały do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski.

Z własnych środków władze Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego  sfinansowały zakup dodatkowych 9 laptopów oraz 60 sztuk programów biurowych, w związku z czym każda z powiatowych placówek oświatowych otrzymała po 10 komputerów z oprogramowaniem.

Szkoły, które otrzymały sprzęt komputerowy to: Liceum Ogólnokształcące w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Małopolskim, Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskim, Zespół Szkół w Ropczycach, Zespół Szkół Agro- Technicznych w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach.

Dyrektorzy szkół rozdysponowali laptopy wśród najbardziej potrzebujących uczniów, którzy dzięki temu sprzętowi będą mogli uczestniczyć w nauce zdalnej i realizować podstawy programowe. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Polski stanu epidemii, spowodowanego zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych, nauka z dnia na dzień musiała zmienić swoją formę i przenieść się do internetu.

Celem projektu jest doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym. Efekty realizacji projektu to: 6 szkół, który otrzymały wsparcie i co najmniej 51 uczniów, którzy skorzystają z zakupionych komputerów.

Wartość projektu: 99 450,00 zł, dofinansowanie – 100 %

Dofinansowanie w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

hp-pavilion-15-cc502nw-2cu27ea_1

dddddd

publikacja: 09-06-2020 , aktualizacja: 09-06-2020, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.