Otwarcie Przedszkola „OGRÓD DOBRYCH SERC”

W dniu 8 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola „Ogród Dobrych Serc” - placówki utworzonej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ropczycach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. pod przewodnictwem  Czcigodnego Księdza Biskupa Kazimierza Górnego, w asyście Księdza Dyrektora Caritas Piotra Potyrały, Księdza Profesora Wiesława Matyskiewicza, Księdza Dziekana Krzysztofa Gaca i Księdza Proboszcza Stanisława Mazura.

Po nabożeństwie odprawionym w Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin w Ropczycach, wszyscy udali się przed budynek Przedszkola, gdzie dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi. Główna część uroczystości odbyła się na hali sportowej Ośrodka.

Po powitaniu wszystkich przybyłych przez Panią Dyrektor Marzenę Jakubek miały miejsce wykłady. Swoje prelekcje wygłosili: Pan prof. Artur Mazur – Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, lek. med. dr Marzena Pelc – Dymon – specjalista psychiatrii dziecięcej, Pani dr Edit Kovacsne Okler – Dyrektor Szkoły Specjalnej w Szolnok na Węgrzech.

Uroczystość obfitowała w niespodzianki, bo zaproszeni goście przynieśli wspaniałe prezenty. Były występy artystyczne, a także przemówienia, dobre życzenia i liczne gratulacje.

Wśród uczestników znaleźli się m.in.: goście zagraniczni, przedstawiciele samorządu i instytucji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, dyrektorzy i kierownicy   placówek pomocy społecznej z powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych, przedstawiciele sfery duchowieństwa, oraz rodzice wychowanków.

Inauguracja placówki połączona była z konferencją z cyklu „Porozmawiajmy o dzieciach”, nad którą Honorowy Patronat objął Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego – Pan Witold Darłak. Podczas zorganizowanych w dniu 9 października warsztatów goście zwiedzali wszystkie pomieszczenia, uczestniczyli w prowadzonych  zajęciach specjalistycznych z   dziećmi,   podziwiali   nowoczesność i innowacyjność wnętrz i wyposażenia,   ale   też wyczuwalną domową atmosferę. Uczestnicy mieli możliwość przekonania się, że to szczęśliwe miejsce dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

publikacja: 10-10-2019 , aktualizacja: 10-10-2019, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.