XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
3. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa
sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu.
4. Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu.
5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:
5.1w sprawie wyboru Etatowego Członka Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego
5.2 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2019.
5.3 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXI/243/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
5.4 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu.
5.5 sprawie rozpatrzenia skargi.
6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
7. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne.
9.Zamknięcie Sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 21-03-2018

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.