Obwieszczenie WR.6330.6.2016

Obwieszczenie WR.6330.6.2016

Działając  na  podstawie  art. 15b  ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) oraz art. 10, 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu cieku Sępia w m. Bystrzyca.

Informuję, że w dniach 1 – 11 lipca 2016 roku strony postępowania mogą zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy w p. 213  budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Konopnickiej 5 w Ropczycach w godzinach  pracy  Starostwa  od 7.30  do 15.30.  Istnieje możliwość składania uwag  i wniosków.

 

Z up. Starosty
mgr inż. Alfred Kułak
Dyrektor Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

publikacja: 03-06-2016 , autor: Mateusz Kiebała

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.