Absolutorium udzielone!

30 maja br. odbyła się XVI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. Najważniejszym jej punktem było rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu powiatu ropczycko-sędziszowskiego za 2015 r. oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok ubiegły. Rekomendacji udzieliła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie.

Uchwała z wykonania budżetu za 2015 rok została pozytywnie zaopiniowana oraz przyjęta przez radnych. Za przyjęciem uchwały było 10 radnych, 5 radnych było przeciw, natomiast 2 osoby wstrzymały się od głosu. Absolutorium dla Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego oraz Zarządu Powiatu zostało przyznane.

W dalszej części sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Ryszard Świętoń przedstawił sprawozdanie za 2015 rok dot. sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Podczas majowej sesji Radni Rady Powiatu rozpatrzyli i podjęli również kilka innych uchwał, w tym m.in. w sprawie Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016 -2020 pn. RODZINA BEZ PRZEMOCY, zatwierdzenia realizacji projektu pn. “Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój”.

publikacja: 31-05-2016 , aktualizacja: 31-05-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.