Konferencja Klimatyczna ,,Przyczyny i Skutki Powodzi w Dorzeczu Wielopolki''

28 października 2019 roku w auli Zespołu Szkół im ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach odbyła się konferencja pt. ,,PRZYCZYNY I SKUTKI POWODZI W DORZECZU WIELOPOLKI’’. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek, który serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych gości. Następnie Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pan Witold Darłak w swojej prezentacji przybliżył skutki powodzi, które nawiedziły nasz powiat w latach 2009-2010 oraz koszty i sposoby ich likwidacji. W dalszej części prof. dr hab. Leszek Starkel wygłosił prelekcję nt. ,,Rola zdarzeń ekstremalnych w przekształcaniu środowiska przyrodniczego, gospodarki wodnej i przestrzennej na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego’’. W kolejnym referacie dr hab. prof. UR Piotr Gębica powiedział o skutkach geomorfologicznych ulew i powodzi w dorzeczu Wielopolki w ostatnich 20 latach. Ostatni wykład dotyczył stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Powiecie Ropczycko Sędziszowskim, który wygłosiła z-ca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą RZGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z Rzeszowa Pani Agnieszka Duszkiewicz. Na zakończenie konferencji prelegenci odpowiadali na pytania zgromadzonych gości. Wśród uczestników znaleźli się: Poseł na Sejm RP Pan Kazimierz Moskal, przedstawiciele samorządu i instytucji na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, przedstawiciele służb mundurowych oraz sfery duchowieństwa, a także zainteresowani mieszkańcy Powiatu. Konferencję objął Patronatem Honorowym Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

publikacja: 29-10-2019 , aktualizacja: 30-10-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.