PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W TRAKCIE.

Trwają prace przy realizacji inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339R Nockowa przez wieś polegająca na przebudowie nawierzchni drogi i budowie chodnika” Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na długości 890,0 m wraz  z poszerzeniem jezdni do 5,5 m, budowę chodnika dla pieszych na długości 520,0 m, przebudowę przepustów pod koroną drogi oraz regulację systemu odwodnienia. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego i komunikacyjnego w odległości ok. 50 od skrzyżowania z drogą Nr 1338R Iwierzyce – Zgłobień – Rzeszów zaprojektowano budowę przejścia dla pieszych wraz z jego odpowiednim oznakowaniem.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. z Dębicy. Wartość robót wynosi 1 080 939,94 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 864 751,00 zł. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Termin zakończenia przedmiotowej inwestycji – 31 lipca 2020 roku.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiooouuuuiiiilll

publikacja: 08-05-2020 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.