XXII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

20 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu. Podczas sesji, Pan Witold Darłak-Starosta Powiatu przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu radni uchwalili budżet powiatu na 2017r. Podjęto m.in. uchwały w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przyznanych dotacji, uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowych na przebudowę obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych, zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 na realizację zadania związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę łącznika, Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2020 w Powiecie Ropczycko–Sędziszowskim, rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2017 oraz planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
Sesji Rady Powiatu towarzyszyła wizyta młodzieży ZHP Komendy Hufca w Ropczycach, która przekazała zebranym Betlejemskie Światło Pokoju.

publikacja: 22-12-2016 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.