VI Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
1) Otwarcie VI Sesji Rady Powiatu.
2) Złożenie ślubowania przez Radnego.
3) Przedstawienie proponowanego porządku obrad.
4) Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w 2018 roku.
5) Informacja Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w 2018 roku.
6) Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim za rok 2018.
7) Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał:
a) w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
b) w sprawie: zmiany składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
c) w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,
d) w sprawie: powierzenia Gminie Ropczyce zadania zarządzania drogami powiatowymi,
e) w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2020 rok,
f) w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
g) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
8) Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.
9) Wnioski, zapytania Radnych.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie Sesji.PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO

JÓZEF ROJEK

publikacja: 20-03-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.