Podpisanie nowych umów dzierżawy polnych obwodów łowieckich

29 marca 2022 roku, na wniosek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie pomiędzy Starostą Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego Panem Witoldem Darłakiem a przedstawicielami Zarządów Kół Łowieckich, podpisane zostały nowe umowy dzierżawy polnych obwodów łowieckich na lata 2022-2032.

Powodem sporządzenia i podpisania nowych umów jest podjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały nr XXVIII/477/20 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia ich do kategorii. Z mocy obowiązującego prawa, organem odpowiedzialnym za wydzierżawienie polnych obwodów łowieckich  jest Starosta Powiatu. Na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego wyznaczono 4 obwody łowieckie polne o numerach ( 110pk – dzierżawca Koło Łowieckie „Lis” Lubzina , 111pk – dzierżawca Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka w Ropczycach, 99pk  i 113pk – dzierżawca Koło Łowieckie „Podgorzałka” Rzeszów). Ich łączna powierzchnia, to blisko 35 tysięcy hektarów.   W ramach podpisanych  umów dzierżawca obwodu łowieckiego zobowiązany jest m.in.: do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, współdziałania z nadleśnictwem w ustalaniu stanu zwierząt łownych, terminowego i bieżącego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych,  wypłaty odszkodowań czy też zgłaszania właściwym organom o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt wolno żyjących.

publikacja: 31-03-2022 , aktualizacja: 31-03-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.