Informacja

Zarząd Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego informuje, że w dniu 25.09.2017 r. podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie : na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, w prasie lokalnej  oraz na stronie internetowej urzędu  ogłoszenie o przetargu na sprzedaż w trybie przetargu publicznego nieograniczonego  (licytacji) nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1564 o powierzchni  0,1164 ha położona w obrębie Ropczyce – Witkowice obj. KW RZ1R/00012516/7, stanowiąca własność Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego. 

 

 

                                                             Przewodniczący  Zarządu Powiatu

                                                                           Witold Darłak 

 

 

                                                                                      

publikacja: 27-09-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.