Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W poniedziałek, 31 maja 2021 roku w siedzibie Starostwa odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

Najważniejszymi punktami porządku obrad było podjęcie Uchwał w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego wotum zaufania oraz udzielenia absolutorium.

Rada Powiatu szczegółowo zapoznała się z raportem o stanie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2020 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Jednocześnie rozpatrzyła sprawozdania finansowe Powiatu wraz z informacją o stanie mienia Powiatu i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, jak również opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium.

Ponadto w porządku obrad znalazły się m.in.: sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2020 roku, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku, sprawozdanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok dotyczące sytuacji na lokalnym rynku.

publikacja: 01-06-2021 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.