XVI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim.

b) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 3 w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach.

c) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 w Zespole Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach.

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/165/05 Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nadania Domowi Pomocy Społecznej w Rudzie imienia Jana Pawła II.

4. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z rocznej działalności Komendy Powiatowej PSP. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu w 2019 roku.

5. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji z rocznej działalności Komendy Powiatowej Policji. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w powiecie
w 2019 r.

6. Przedstawieniesprawozdań z prac Komisji Stałych Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2019 rok.

7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

8. Wnioski Radnych.

9. Sprawy Różne.

10. Zamknięcie Sesji.

 

Józef  Rojek

 Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 20-02-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.