XXI Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXI Sesji Rady Powiatu.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Debata  nt. „Ochrony przeciwpowodziowej w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim”  z udziałem zaproszonych gości.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

5. Informacja o realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym.

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

6.1. w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2017r. stawek opłat kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

6.2. w sprawie: zmiany uchwały własnej Nr XIV/112/2016 z dnia 18 marca 2016r. określającej zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z PFRON w 2016r.

6.3. w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

6.4. w sprawie: wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach za 2016r.

6.5  w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.

6.6  w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 – Budowa szybu dźwigowego w SOSW w Ropczycach.

6.7  w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2017 - Inwentaryzacja istniejących punktów podstawowej osnowy wysokościowej.

6.8  w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego.

6.9  w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

7. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie Sesji. 

 

                                                                   PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

                                                                    ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

                                                                                  JÓZEF ROJEK

publikacja: 14-11-2016 , aktualizacja: 14-11-2016

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.